شنبه, 03 فروردين, 1398


شما در اين صفحه هستيد >> دریافت کد کاربــری  


کد کاربــری و رمــز عبـور حداقل

از کلیه معاونان محترم دانشجویی دانشگاه های دولتی تقاضا می گردد، جهت دریافت کد کاربری و رمز عبور جديد به منظور دسترسی به فرم های ارزيابي عملکرد معاونت های دانشجویی دانشگاه ها در سال تحصیلی 97-96 با آقای باقرپور به شماره 96664350 تماس حاصل نمایند.


دفتر نظارت و ارزيابي

مشخصات تماس با ما

تلفن تماس:   96664350  (21)98+ 

                 


آدرس پست الکترونیک:


rbagherpour@yahoo.com