يکشنبه, 04 آبان, 1399


شما در اين صفحه هستيد >> دریافت کد کاربــری  


کد کاربــری و رمــز عبـور حداقل

از کلیه معاونان محترم دانشجویی دانشگاه های دولتی تقاضا می گردد، جهت دریافت کد کاربری و رمز عبور جديد به منظور دسترسی به فرم های ارزيابي عملکرد معاونت های دانشجویی دانشگاه ها در سال تحصیلی 97-96 با آقای صدیقی گیلده به شماره 96664412 تماس حاصل نمایند.


دفتر نظارت و ارزيابي

مشخصات تماس با ما

تلفن تماس:   

             96664412 021 آقای صدیقی    

02196664553 آقای بیات افشار 

خانم مرادی  96664496- 021


آدرس پست الکترونیک: