چهارشنبه, 09 بهمن, 1398


شما در اين صفحه هستيد >> ارزیابی عملکرد دانشگاه ها  


ارزیابی عملکرد معاونت های دانشجویی

به اطلاع کلیــه معاونت های محتــرم دانشجویی دانشگاه هایی که کد کاربــری و رمــز عبــور برای ارزیابی عملکرد سال تحصیلی 97-96 دریافت نموده اند، میرساند که امکان تکمیل فرم های ارزیابی تا روز شنبه مورخ 97/10/1 تمدید شده است.

مشخصات تماس با ما

تلفن تماس:   

             96664412 021 آقای صدیقی    

02196664553 آقای بیات افشار 

خانم مرادی  96664496- 021


آدرس پست الکترونیک: