شنبه, 03 فروردين, 1398


شما در اين صفحه هستيد >> ارزیابی عملکرد دانشگاه ها  


ارزیابی عملکرد معاونت های دانشجویی

به اطلاع کلیــه معاونت های محتــرم دانشجویی دانشگاه هایی که کد کاربــری و رمــز عبــور برای ارزیابی عملکرد سال تحصیلی 97-96 دریافت نموده اند، میرساند که امکان تکمیل فرم های ارزیابی تا روز شنبه مورخ 97/10/1 تمدید شده است.

مشخصات تماس با ما

تلفن تماس:   96664350  (21)98+ 

                 


آدرس پست الکترونیک:


rbagherpour@yahoo.com