پنجشنبه, 01 آذر, 1397
ثبت نام

شما در اين صفحه هستيد >> صفحه اصلی  


اهم اخبار و اطلاعیه ها
بروشور عملكرد سازمان امور دانشجویان در يك نگـاه و اهـم برنامه های 97

بروشور عملكرد سازمان امور دانش...

فایل بروشور عملكرد سازمان امور دانشجویان در يك نگـاه و اهـم برنامه های 97 پیوست می باشد.  ادامه مطلب

Tuesday, May 08, 2018

برگزاري اولين نشست با گروهي از نمايندگان محترم معاونت هاي دانشجويي

برگزاري اولين نشست با گروهي از...

برگزاري اولين نشست با گروهي از نمايندگان محترم معاونت هاي دانشجويي دانشگاه ها درخصوص نحوه استفاده از فرآيند ارزيابي عملكرد معاونت هاي دانشجو... ادامه مطلب

Wednesday, June 21, 2017

ارزيابي عملكرد سال تحصيلي 96-95 در سامانه جديد

ارزيابي عملكرد سال تحصيلي 96-9...

معاونين محتـرم دانشجويي با سلام و احتـرام پيرو نامه شماره 4/6/185372 مورخ 1396/03/27 نظر به تغيير نحوه تكميل فرم هاي مرتبط با ارزيابي ... ادامه مطلب

Sunday, June 18, 2017

سند راهنمای کاربری فرآیند نظارت و ارزیابی بر عملکرد معاونت‏های دانشجویی

سند راهنمای کاربری فرآیند نظار...

سند راهنمای کاربری فرآیند نظارت و ارزیابی بر عملکرد معاونت‏های دانشجویی سامانه جامع سازمان امور دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت ... ادامه مطلب

Sunday, June 18, 2017

ارسال كارنامه ارزيابي عملكرد معاونت هاي دانشجويي سال تحصيلي 95-94

ارسال كارنامه ارزيابي عملكرد م...

كارنامه ارزيابي عملكرد معاونت هاي دانشجويي در سال تحصيلي 95-94 از طريق كارتابل و پست الكترونيكي به معاونين محتريم دانشجويي ارسال گ... ادامه مطلب

Saturday, June 17, 2017

بروشور عملكرد سازمان امور دانشجویان در يك نگـاه و اهـم برنامه های 96

بروشور عملكرد سازمان امور دانش...

فایل بروشور عملكرد سازمان امور دانشجویان در يك نگـاه و اهـم برنامه های 96 پیوست می باشد.  ادامه مطلب

Wednesday, May 11, 2016

   
   
Pause
مشخصات تماس با ما

تلفن تماس:   96664496  (21)98+ 

                 


آدرس پست الکترونیک:


arzyabi.saorg@gmail.com